لباس بچگانه

مختصری از مد در قرون 17، 18 و 19

1ـ1ـ2ـ مختصری از مد در قرون 17، 18 و 19 در قرن 17، مد بیش از همه به روش زندگی و به سختی به شیوه ی پوشش مربوط می شد. در حقیقت، فرانسوی ها هنوز عبارت «mode devie» را بر مبنای «روش زندگی» به کار می برند. مد بر نوع بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
لباس بچگانه

مد چیست؟

مد چیست؟طبق نظریه “جرج سیمل”، مد همان تغییر غیر متمرکز جنبه های فرهنگی زندگی است و از یک تنش اساسی و پایه ای در وضعیت اجتماعی انسان ها ناشی می شود. از یک طرف هر کدام از ما تمایل داریم از دیگران تقلید کنیم و از طرف دیگر دوست داریم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
لباس بچگانه

طرحهای لباس

1ـ2ـ1ـ امپرسیونیسم: ـ سبک هنری امپرسیونیسم انقلاب جدیدی در زمینه رنگ بوده است و خود راهگشای قرن بیستم گردید. نام این سبک از نقاشی مونه تحت عنوان دریافت طلوع خورشید مشتق شده است. هنرمندان این دوره عادت به کار در هوای آزاد را داشته اند. اشکال، اجسام همگی از خطوط بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
لباس بچگانه

تاریخچه لباس

تاریخچه لباس از آنجا که پوشیدن لباس یک ضرورت است، هرکس این دین را نسبت به خویش احساس می کند که ظاهر خود را به خوش آیندترین شکل ممکن عرضه کند. بنابراین پوشاک باید رنگ و طرحی هنرمندانه و زیبا داشته باشد و هم آهنگ با شرایط و محیط و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل